skip to Main Content
Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä-CRPS

Määritelmä

CRPS- kipuoireyhtymällä tarkoitetaan paikallista ( usein ylä- tai- alaraajan) kiputilaa, joka syntyy kivuliaan tapaturman tai rasituksen jälkeen. Kivut ovat suhteettoman kovat ja monimuotoiset laukaisevan tapahtuman seurauksiksi, kestävät odotettua pidempään ja voivat aiheuttaa monenlaista haittaa. Oireilevan raajan käyttö voi olla vaikeasti rajoittunutta kivun, voimattomuuden ja kömpelyyyden takia.

CRPS:n oireet

# vaikea polttava kipu
# patologisia muutoksia luun ja ihon pinnalla
# kuumotus ja punoitus
# värimuutokset, tummanpunainen, sininen,valkoinen/kalpea
# liika hikoilu, jäätävä tunne
# kudoksen turvotus
# extreme kosketustunto
# raajan virheasento
# kynsimuutokset, karvojen kasvu
# paineen tunne

On olemassa kahdenlaista CRPS-tyyppi I-II

CRPS tyyppi I (RSD) M89.0 monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä. Algoneurodystrofis,jossa hermovauriota ei voida heti tunnistaa.

CRPS tyyppi II, on osoitettavsissa ääreishermovaurio oirehtivassa raajassa (aiempi nimitys kausalgia)

Kriteerit

1. Tyyppi I on kiputila, joka kehittyy kivuliaan tapahtuman jälkeen.

2. Esiintyy spontaania kipua tai hyperralgesiaa/allodyniaa, joka ei rajoitu yksittäiseen perifeeriseen hermon alueelle, ei ole suhteessa alkutapahtumaan.

3. Esiintyy turvotusta,ihon verenkierron häiriö (lämpötila),epänormaalia hikoilua, motorisia tai troofisia oireita sairaassa raajassa, etenkin distaalisesti.

4. Muut mahdolliset diagnoosit on poissuljettu.
CRPS tyyppi II (kausalgia) G56.4 tapaukset,joissa merkittävä hermovaurio on tapahtunut

Tyyppi II kiputila joka kehittyy hermovamman jälkeen.

1.. Esiintyy spontaania kipua tai hyperalgesiaa/allodyniaa,joka ei rajoitu alkutapahtumiin.

2. Esiintyy turvotusta,ihon verenkierron häiriö (lämpötila),epänormaalia hikoilua,motoristisia tai troofisia oireita sairaassa raajassa.

3. Muut mahdolliset diagnoosit pois suljettu.

Tyypissä II oireet ja löydökset ovat voimakkaimmat vaurioituneen hermon hermotusalueella,mutta esiintyvät myös laajemmalla alueella.Tyypillisiä ovat raajan kömpelyys ja muut motorisen säätelyn häiriöt,kuten lihasheikkous,vapina tai dystoninen virheasento.Raajan käyttö ilman näköohjausta saattaa olla hankalaa.

Vaikeassa CRPS:ssä esiintyy huomiotta jättämisoire samaan tapaan kuin osalla toipilaista aivoverenkierron häiriön jälkeen.

Vammana on yleensä luunmurtuma,sitä seuraava leikkauksen jälkitila, mutta pienempikin vamma (ruhje yms.) voi johtaa CRPS-kipuoireyhtymän syntyyn, joissakin tapauksissa CRPS:n syntyminen jää selvittämättä.

CRPS esiintyy myös tukirangassa ja kaikkialla miten se voidaan vaan todentaa. Potilailla esiintyy hyvin yksilöllisesti mm. polttavaa kipua,turvotusta, lämpötilaeroja, värimuutoksia, ihomuutoksia, liikahikoilua, kynsimuutoksia,liikevajausta, hyperalgesiaa, allodyniaa jne. Suurinosa CRPS II potilaista ovat liikuntakyvyttömiä.

CRPS:n on todettu myös ohentavan aivojen pintakerrosta ja näinollen  riski dementiaan sairatumisesta lisääntyy.

Eteneminen

Kipu alkaa yleensä viikkojen kuluttua vammasta tai leikkauksesta. Se on luonteeltaan jatkuvaa ja usein polttavaa tai pistävää.Raajan liikuttelu,ihon kevytkin koskettelu, paine, tärinä ja stressi pahentavat kipua. Tyypillistä oireyhtymälle on, että kipeään raajaan tulee tahdosta riippumattoman(autonomisen) hermoston toiminnan muutoksia.

Autonominen hermosto säätelee mm. verenkiertoa ja hikoulua.CRPS ilmenee ensin raajan turvotuksena,hikoiluna ja lämmön tunteena.Tämä vaihe kestää 1-3 kuukautta.Vähitellen iho muuttuu viileäksi,sinertäväksi,hikiseksi ja ohueksi(3-6kk) Hoitamattomana kiputila voi muuttua pysyväksi ja myös vastapuolen raajaan voi kehittyä CRPS. Toisaalta lievä CRPS saattaa parantua omia aikojaan.

Esiintyminen

Yleisimmin CRPS:n laukaisee vamma (pehmytkudosvamma,luunmurtuma tai hermovamma),mutta se voi ilmaantua myös muun sairauden,esim.infektion tai aivoverenkiertohäiriön yhteydessä monesti käy myös niin, että CRPS:n puhkeamisen syy jää selvittämättä.
Hollantilaisen väestöpohjaisen tutkimuksen mukaan ilmaantuvuus on 26 tapausta/ 100 000 henkilövuotta.Oireyhtymä on naisilla yli kolme kertaa yleisempi kuin miehillä.Tutkituissa tapauksissa melkein puolella laukaisijana oli luun murtuma,kuudesosassa pehmytkudosvamma ja runsaassa kymmenessä( ns. elektiivinen) leikkaus.
Oireet olivat yleisimpiä ylä- kuin alaraajassa.

CRPS esiintyy myös lapsilla, tavallisimmin alaraajoissa polven seudussa. Lapsilla tilan ennuste on hyvä ja useimmat lapset paranevat täydellisesti 3-6 kuukauden kuluessa. Useimmiten avoterveydenhuolto ohjaa potilaan sairaalaan ortopedian, käsikirurgian, fysiatrian tai reumatologian poliklinikkaan. Harvinaisen taudin diagnoosi on usein vaikea ja lapselle voidaan siksi tehdä turhia tutkimuksia ja jopa paranemista hidastavia tai haitallisia kirurgisia toimenpiteitä. Siksi tapausten diagnostiikka ja hoito tulisi keskittää moniammatillisiin kipuklinikoihin.

Lähde: Facultas/krooninen Kipu opas

Toimintaa tukemassa
Back To Top