skip to Main Content
Pain alliance europe

PAIN ALLIANCE EUROPE

Pain Alliance Europe (PAE) on hyväksynyt Suomen CRPS ry:n jäsenekseen.

Yhdistyksen edustajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Kai Lehtimäki.

 

Euroopan laajuinen kipukysely

Pain Alliance Europe (PAE) on Suomen CRPS ry:n eurooppalainen kattojärjestö, jonka keskeisinä tavoitteina on parantaa kroonisen kivun kanssa elävien elämänlaatua ja tuoda kipukroonikoiden ääni kuuluviin EU tasolla.

Joka viides eurooppalainen, 100 miljoonaa ihmistä, kärsii kivusta ja siitä johtuvien terveydenhuollon kulujen ja tuottavuuden menetysten arvioidaan EU:ssa olevan yli 450 miljardia. Kipupotilaista 21 % on työkyvyttömiä ja työssä käyvistä 48 miljoonaa on kertonut kivun vaikuttavan suoraan heidän asemaansa.

Nyt kattojärjestö julkaisee Euroopan kattavan kipukyselyn, jonka avulla kerätään tietoa kipupotilaiden arjesta, kivun kokemisesta, hoidon saamisesta ja kuntoutuksesta. PAE tuo krooniseen kipuun liittyvän tiedon kaikkien saataville ja vuoden loppupuolella kyselystä saatavia tuloksia voidaan käyttää niin kattojärjestössä, kuin Suomen CRPS ry:n toiminnassa.

PAE:n edellinen projekti, Pain Patient Pathway Recomandations kokosi mukaan niin eri maiden poliitikkoja, terveydenhuollon ammattilaisia kuin vapaaehtoistoimijoita. Suomessa kysely vaikutti osaltaan siihen, että STM perusti työryhmän selvittämään kroonisen kivun tilaa, hoidon yhtenäistämistä ja koulutusmahdollisuuksia. Työryhmä luovutti tulokset Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle 24.2.2017.

Lisätietoja:

Pain Alliance Europe, varapj. Liisa Jutila, 040 551 6867, liisa.jutila@pae-eu.eu

Suomen CRPS ry:n edustajana toimii Kai Lehtimäki, puheenjohtaja.crps@gmail.com

Toimintaa tukemassa
Back To Top